Příprava školy na příchod cizince

Mezi přijímacím pohovorem a samotným příchodem žáka na školu by měl být odstup alespoň tří dnů. Nový žák a jeho rodiče mohou tuto dobu využít především k seznámení se s novým prostředím a informacemi, které jim škola poskytla, k obstarání potřebných pomůcek atd. Zaměstnanci zase potřebují tento čas na naplánování a zpracování dat a poznatků, které obdrželi na přijímacím pohovoru. Ty slouží jako podklad pro plánování integračního procesu, který by měl následovat po příchodu nového žáka.

Už před příchodem žáka je potřeba učinit několik prvních, důležitých kroků na dlouhé cestě integrace.

Na co byste neměli zapomenout:

 • Seznámit všechny zaměstnance s datem příchodu žáka, podle potřeby (a především podle typu zaměstatnce a jeho funkce ve škole) také s konkrétnějšími informacemi o rodinném prostředí, zemi původu, typu pobytu, znalosti češtiny apod.

 • Promyslet a naplánovat celý průběh přijímání a následné podpory žáka, v souladu s novelou ŠZ nastavit tzv. Plán pedagogické podpory (PLPP), určit zodpovědné osoby.

 • Seznámit budoucí spolužáky s jeho příchodem. Promluvit si s nimi o jeho zemi původu, zvyklostech a a odlišnostech. Ty není dobré příliš zdůrazňovat; poukazujte naopak to, co máme všichni společného. Především je nutné podporovat všeobecnou empatii: zmínit důvody migrace, upozornit na možná traumata atp. V práci s kolektivem buďte velmi citliví; více o tématu v sekci práce s kolektivem.

 • Prodiskutovat se třídou, co by mohlo být pro nově příchozího obtížné, a jak mu v tom pomoci. Ideální je vybrat minimálně dva „patrony“, kteří budou novému žákovi v prvních týdnech pobytu nápomocní při zvládání školní rutiny a orientace ve škole, ale také mu mohou pomáhat přímo při vyučování, plnění úkolů atd. V části Pomoc patronů se o tom dozvíte víc.

 • Seznámit děti se strategií podpory, která by měla zahrnovat následující:

  • Na podpoře nově příchozího se musí podílet všechny děti.
  • Na nového žáka je potřeba mluvit zřetelnou a především spisovnou češtinou.
  • Žákovi je vždy potřeba pomoci s pochopením zadání úkolu. Ostatní žáci mu mohou ukázat či jinak vysvětlit, jak má na zadaném úkolu pracovat.
  • Porozumění úkolu je třeba vždy ověřit.
 • Vytvořit uvolněné prostředí, ve kterém se bude cizinec cítit příjemně, vítán a bezpečně. V sekci Bezpečné a přátelské prostředí je pár tipů, jak na to.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.