Máte zájem o náš newsletter?

Přihlaste se prostřednictvím formuláře k odběru tematických newsletterů. Prohlédněte si jejich archiv.

Integrační proces

Jelikož jsou cizinci nejen na našich školách, ale i v naší společnosti stále častějším jevem a jejich integrace do naší společnosti je z velké části podmíněna úspěšným absolvováním vzdělávacího procesu, leží velká míra zodpovědnosti za jejich integraci právě na českých školách.

Integrační proces žáků cizinců je složitý a mnohovrstevný proces, na který působí mnoho známých i neznámých faktorů. Základními a známými faktory jsou bariéry, které cizinci zažívají při příchodu nebo přechodu na českou školu. Námětům na jejich odstraňování je věnována příslušná kapitola v úvodní sekci a prolínají se dalšími tématy tohoto portálu.

Jasné je, že jednoznačný návod na integraci cizinců neexistuje; ke každému příchozímu je nutné přistupovat individuálně, podle jeho specifických potřeb. V rámci školy je nutné zohlednit potřeby konkrétního žáka, ale také potřeby jeho rodiny a samozřejmě především možnosti školy.

Zároveň je nutné mít na paměti, že integrace cizince po jeho přijetí na školu je dlouhodobý a především oboustranný proces, na kterém by se měly podílet všechny zúčastněné strany, tj. žák cizinec, jeho rodiče, učitelé i spolužáci. V části integrace do kolektivu najdete užitečné tipy.

"Zacházení s odlišnostmi je jednou z největších výzev v evropských školách a třídách. Inkluse může být organizována různě a na různých úrovních, ale v podstatě je to učitelský tým, který by se měl vyrovnat se vzrůstající různorodostí studentských potřeb v jejich škole a třídě a měl by adaptovat a připravit kurikulum tak, aby dostatečně vyhověl potřebám všech studentů – jak těch se speciálními vzdělávacími potřebami, tak jejich vrstevníků." (Meijer, 2005).

Stejně tak je ale také důležité zdůraznit, že z úspěšné integrace budou mít opět užitek všichni zúčastnění. Žák cizinec a jeho rodina se stanou plnohodnotnou součástí školy a společnosti, se všemi možnostmi, které společnost nabízí svým občanům. Většinoví spolužáci spolu s učiteli budou přitom obohaceni o pohled na jinou kulturu a odlišný způsob života.

V případě, že se vás problematika integrace přímo týká a cítíte potřebu profesionální pomoci a podpory, neváhejte kontaktovat některou z neziskových organizací nebo úřadů, zabývajících se problematikou cizinců. V sekci kontakty naleznete potřebné informace.

Literatura: Meijer, Cor J.W.: Inklusivní vzdělávání a praxe ve třídách druhého stupně základních škol, Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzděávání, 2005.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

field_vote: 
Zatím nehodnoceno

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo občanského sdružení META, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika