Financování kurzů češtiny

K financování kurzů češtiny jako cizího jazyka lze využít několik rozvojových programů v rámci MŠMT.

 • Program na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců, zde se konkrétně jedná o oblast 2.2 Projekty na podporu výuky českého jazyka jako cizího jazyka.

Lze z něho financovat právě kurzy výuky českého jazyka jako cizího jazyka, tedy jazykové vzdělávání dětí cizinců, jako prostředek k nabytí kompetencí, zejména kompetence komunikativní, jako klíčové podmínky pro jejich integraci.

 • Program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy, který je primárně zaměřen na výuku v jazycích národnostních menšin, ale Modul B – podpora multikulturní výchovy obsahuje podsekci Vzdělávací aktivity pro děti a mládež, příslušníky národnostních menšin, jako součást širšího projektu zaměřeného na vzdělávání, v níž již v minulosti školy úspěšně žádaly o zajištění kurzů češtiny pro žáky s odlišným původem.
  Více informací naleznete na http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/programy-na-podporu-vzdelavani-v-jazycich-narodnostnich-mensin-a-multikulturni-vychovy .

 • Rozvojový program Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí

Žádají konkrétní školy, které mají žáky ze třetích zemí. Lze žádat na integrační jazykové kurzy, výukové pomůcky, vzdělávání pedagogů a snížení počtu dětí ve třídě. Program bývá pravidelně vyhlašován v listopadu.

 • Rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie

Žádají kraje ve spolupráci se školami, které mají žáky z EU. Peníze jsou určeny pouze pro třídy pro jazykovou přípravu a na pomůcky. Program bývá pravidelně vyhlašován v listopadu.

 • Rozvojový program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců

Žádají konkrétní školy, které mají žáky azylanty nebo žadatele o mezinárodní ochranu. Lze žádat na integrační jazykové kurzy, výukové pomůcky, vzdělávání pedagogů, snížení počtu dětí ve třídě a na volnočasové aktivity. Program bývá pravidelně vyhlašován v listopadu.

Výzvy těchto dotačních programů sledujte na stránkách MŠMT v sekci dotační programy - záložka Základní školství.
Aktuální informace k vyhlašovaným výzvám můžete také sledovat v aktualitách na našem webu.

Více informací naleznete také na http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-o-vzdelavani-cizincu-na-uzemi-cr-pro-krajske-urady.

Další zdroje

 • Kromě zdrojů z MŠMT je také možné čerpat finance na výuku cizinců i z OPVVV a nově také z tzv. šablon. Vyplatí se proto sledovat vyhlašované výzvy.

 • Také je dobré sledovat výzvy různých nadací. To můžete například prostřednictvím webu NEZISKOVKY.CZ na http://dbfz.neziskovky.cz/search.aspx.

 • Někteří zřizovatelé (především městské části v Praze) žádají opakovaně finance na jazykové kurzy také z prostředků Ministerstva vnitra ČR, konkrétně z projektů obcí na integraci cizinců. Více například v dobré praxi.

 • AKTUÁLNĚ 2018: hl.m. Praha vyhlásila výzvu č. 28 Inkluze a multikulturní vzdělávání, díky níž mohou školy žádat o financování dvojjazyčných asistentů, intenzivních kurzů češtiny, interkulturních pracovníků a dalších. Bližší informace v odkazu.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.