Příprava k maturitě

Zde naleznete pilotní verze materiálů, které vznikly v rámci pracovní skupiny, která se zaměřila na hledání možností, jak pomoci studentům s OMJ, kteří studují SŠ a jejich jazykové dovednosti nejsou na dostatečné úrovni, aby mohli jednoduše zvládnout maturitní zkoušku z ČJL. Naším cílem bylo vytvořit inspirativní materiály, na kterých ukážeme cestu, kterou je možné se ubírat.

Níže naleznete materiály do výuky k jednotlivým částem maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury.

Stáhnout si můžete obecný materiál MZ ČJL - Manuál pro žáky, který podává přehledný popis podoby maturitní zkoušky z ČJL, a to včetně kritérií hodnocení a dalších důležitých informací.

Podívejte se také na užitečné odkazy a soupis učebnic, zdrojů a čtenářské tipy k četbě pro žáky s OMJ, které mohou studentům pomoci při přípravě k MZ z ČJL. Další zajímavé materiály a tipy do výuky naleznete v sekcích vpravo.

Písemná práce:

Následující materiály se vztahují k písemné práci z ČJL. První materiál žáky seznamuje s dokumentací PP, pomáhá porozumět zadání a přináší rady a tipy ke konkrétním příkladům zadání. Další materiály se pak zaměřují na některé slohové útvary, které se často objevují v zadání státní písemné zkoušky z ČJL, a to vypravování, dopis a popis. Každý slohový útvar je v pracovním listě náležitě představen na ukázce a dále procvičován různými formami praktických úkolů.

 1. PP - Jak rozumět zadání
 2. PP - Dopis
 3. PP - Popis
 4. PP - Vypravování

Didaktický test:

Zde naleznete materiály, které žákům s OMJ pomohou porozumět zadání didaktického testu, který je součástí státní části MZ z ČJL. Další materiály jsou pomůckou pro řešení úkolu seřazení úryvků textů s dodržením textové návaznosti nebo pomůcky pro řešení otázek týkajících se interpunkce a obrazných pojmenování.

 1. DT - "Na co se mě vlastně ptají?" - porozumění zadání
 2. DT - Cvičení (Na co se mě vlastně ptají?)
 3. DT - Práce s textem (textová návaznost)
 4. DT - Interpunkce
 5. DT - Obrazná pojmenování

Analýza uměleckého textu:

Následující materiály se zaměřují na rozbor uměleckého textu, který je součástí ústní části MZ z ČJL. Součástí tohoto celku jsou klíčové vizuály (KV), které mohou být studentům praktickou pomůckou pro analýzu uměleckého textu. Dokument „Analýza uměleckého textu - literární teorie“ pak pracuje s několika uměleckými texty, které studenti analyzují pomocí literárních pojmů. Součástí rozboru jsou i mluvnické úkoly, díky nimž se propojuje výuka obsahu a jazyka. Další pracovní listy již ukazují práci s konkrétními uměleckými texty maturitní četby.

 1. KV Analýza uměleckého textu
 2. KV Literární druhy a žánry
 3. KV Poesie a próza
 4. Analýza uměleckého textu - literární teorie
 5. PL Carlo Goldoni - Sluha dvou pánů (umělecký text)
 6. PL Edgar Allan Poe - Havran (umělecký text)
 7. PL Jaroslav Rudiš - Grandhotel (umělecký text)

Analýza neuměleckého textu:

Tyto pracovní listy se zaměřují na analýzu neuměleckého textu, která je součástí ústní části MZ z ČJL. Úvodní dokument se zaměřuje především na práci s množstvím textů, u nichž mají studenti za úkol rozpoznat funkční styl, slohový postup a slohový útvar. Součástí dokumentu je jejich stručný přehled jako pomůcka k práci s text. Následující pracovní listy pak ukazují rozbor neuměleckých textů, které souvisí s konkrétním uměleckým textem.

 1. Analýza neuměleckého text
 2. PL Carlo Goldoni - Sluha dvou pánů (neumělecký text)
 3. PL Edgar Allan Poe - Havran (neumělecký text)
 4. PL Jaroslav Rudiš - Grandhotel (neumělecký text)

Materiály vznikly v rámci projektů:

 • Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VII, který byl spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (v období 1. ledna 2016 - 31. prosince 2016)

 • Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VIII, který je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky (v období 1. ledna 2017 - 30. června 2019)

U každého materiálu je specificky uvedeno, v rámci jakého projektu byl tento materiál vytvořen.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.