Máte zájem o náš newsletter?

Přihlaste se prostřednictvím formuláře k odběru tematických newsletterů. Prohlédněte si jejich archiv.

Jazyková diagnostika

Jak jsme již několikrát uvedli, nedostatečná znalost vyučovacího jazyka, v našem případě češtiny, bývá u žáků s OMJ největší bariérou při jejich začleňování do výuky. Proto právě odstraňování této bariéry je nejzásadnějším tématem při zpracování plánu podpory.

Při tvorbě vyrovnávacího plánu pro žáky s odlišným mateřským jazykem máme na paměti, že:

  • Čeština je vyučovací jazyk, je tedy nutné plánovat její rozvoj ve všech předmětech. Každý předmět nabízí dostatek možností, jak jazykovou výuku podpořit. Podívejte se na příklad vyrovnávacího plánu/Plánu podpory (ke stažení vpravo), více informací Plány podpory.

  • Žáci s odlišným mateřským jazykem se učí češtinu jako druhý jazyk. Pojetí výuky druhého jazyka se od výuky jazyka mateřského v některých skutečnostech odlišuje. Podívejte se do sekce Čeština jako druhý jazyk a seznamte se s principy výuky češtiny pro cizince. Prolistujte si některé učebnice češtiny pro cizince.

  • Učit se cizí jazyk není otázka jednoho měsíce ani půl roku. Je to dlouhodobá záležitost a na to nesmíme zapomínat. Vzpomeňme si, jak dlouho jsme se sami učili nějaký cizí jazyk. I přesto, že školní prostředí je pro výuku jazyka jedním z nejvhodnějších, musíme být trpěliví a dopřát dětem dostatek času pro jejich osobní jazykový rozvoj. A to i s vědomím, že děti nebudou vyjmenovávat přesné pořadí posledních Přemyslovců.

    Jazyková diagnostika

V rámci jazykové diagnostiky testujeme porozumění (poslech), mluvení, čtení a psaní. Přestože komplexní jazyková diagnostika pro žáky s OMJ zatím nebyla vytvořena, dílčí nástroje již existují. Ty vám mohou posloužit alespoň jako inspirace pro vaši diagnostiku, která většinou musí být alespoň trochu ušita na míru konkrétnímu žákovi.

Jako návod, co zjišťovat, může sloužit Formulář na zjištění znalostí z ČJ. Jedná se ovšem jen o záznamový arch, který vyžaduje od učitele přípravu (otázky, obrázky, pomůcky, texty…).
Již hotová je jazyková diagnostika pro mladší žáky i pro starší žáky.
Všechny tyto diagnostiky jsou vyzkoušené, ale vyžadují od učitele schopnost zjištěné informace interpretovat. K tomu zatím ještě žádný nástroj vytvořen není.

META, o.p.s. momentálně v rámci projektu OPPPR Češtinou k inkluzi vytváří a ověřuje mimo jiné jazykově diagnostický nástroj. Jeho cílem je rozřadit žáky podle jazykových dovedností do tří kategorií, které podle našeho názoru odpovídají stupňům PO. Finální podoba, včetně popisu, jak s ní pracovat, bude na konci projektu (červen 2018). Současná podoba diagnostiky je již plně funkční, pokud ji budete chtít vyzkoušet, neváhejte kontaktovat kolegyni Barboru Nosálovou, metodičku ČDJ na nosalova@meta-ops.cz.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze vytvořila standardizované diagnostické testy řečových dovedností žáků cizinců 1. a 2. stupně základních škol.

Česká škola bez hranic vytvořil dotazníky pro rodiče a žáky, kteří přicházejí do běžných základních škol z jinojazyčného prostředí. Nejedná se o klasickou jazykovou diagnostiku, ale spíše dotazník, jehož cílem je zmapování výchozí jazykové situace takového žáka. Testy jsou ke stažení http://www.ceskaskola.cz/2016/10/inkluzivni-jazykove-vzdelavani.html

Dobrá praxe

Více k tématu

Anketa

Jak se vám článek líbil?

field_vote: 
Zatím nehodnoceno

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo občanského sdružení META, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika