Jak se na portálu orientovat

Webový portál Inkluzivní škola.cz představuje informační platformu, jejímž cílem je poskytnout pedagogům potřebnou podporu při práci s žáky, jejichž mateřským jazykem není čeština. Jedná se o téma mimořádně obsažné, zasahující do různých navzájem souvisejících oblastí, čemuž odpovídá i jeho rozsah. Tato kapitola slouží jako klíč k dobrému porozumění tomu, jak je portál členěn a jak v něm co nejlépe naleznete, co Vás aktuálně nejvíce zajímá.

Pro lepší přehlednost jsme portál rozdělili na několik základních sekcí, které přibližují problematiku vždy z určité perspektivy. Jedná se o kapitoly: Úvod aneb Cizinci v ČR, Organizace aneb Cizinci ve škole, Pedagogika aneb Cizinec ve třídě, Čeština jako druhý jazyk a posledním oddílem jsou Zdroje a inspirace. Obsahy jednotlivých sekcí jsou heslovitě charakterizovány na úvodní stránce, podrobnější informace naleznete vždy na první straně, když si otevřete příslušný oddíl.

Po otevření vybrané sekce se v jejím obsahu můžete pohybovat několika způsoby:

  • Můžete si složkou listovat jako knihou pomocí šipek v pravém horním (nebo dolním) rohu stránky s textem. Šipky doprava a doleva Vám umožní listovat textem vždy o stranu dopředu či zpět. Tři šipky mířící nahoru Vás vždy vrátí o úroveň výš, tedy do nadřazené kapitoly.
  • Každá sekce má po levé straně strukturovaný obsah (menu) v podobě kapitol a podkapitol. Pokud víte, které téma Vás zajímá, můžete se k němu okamžitě dostat kliknutím na příslušné heslo a ihned uvidíte, jaké obsahuje podkapitoly.
  • Pokud má kapitola vlastní podkapitoly, najdete je kromě levého menu i pod textem vlevo s nadpisem dále v obsahu.
  • Pod každým textem naleznete odkaz na související kapitoly. To jsou kapitoly, věnující se blízkým či navazujícím tématům.
  • Pro celkový přehled o obsahu portálu můžete využít i mapu stránek, nacházející se úplně nahoře uprostřed stránky.
  • Pokud nevíte přesně, kde Vámi požadované téma ve struktuře portálu hledat, využijte fulltextového vyhledávače v horní části obrazovky, zadejte hledaný pojem a klikněte na tlačítko OK.

Texty jednotlivých kapitol jsou zpracovávány tak, aby přinesly základní informace o daném tématu. V případě, že máte o téma hlubší zájem, můžete použít rozšiřující funkce na pravé straně od textu. Nacházejí se zde ilustrační kazuistiky, příklady dobré praxe, studijní materiály, pracovní materiály k použití v hodinách, další zajímavé odkazy a kontakty. Tyto funkce se vždy tematicky vztahují ke konkrétní otevřené stránce.

Závěrem bychom Vás rádi upozornili na důležitý oddíl Aktuality (v horní části webu), do kterého přidáváme užitečné informace o dění, které se vztahuje k tématu začleňování žáků cizinců. Naleznete zde informace o dotačních programech, vzdělávacích aktivitách, legislativních úpravách apod. Protože texty na portálu průběžně přidáváme, rozšiřujeme a upravujeme, můžete sledovat nově přidané texty v oddíle Nové příspěvky.

Pokud Vás při čtení portálu napadne komentář či dotaz, můžete nám napsat prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného v pravé části webu. Budeme velmi rádi za Vaše postřehy, zkušenosti a komentáře.

Přejeme Vám, abyste na portálu Inkluzivní škola.cz nalezli odpovědi na své otázky. V případě, že by se Vám to nedařilo, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím emailu či telefonicky. Kontakty na naše pracovníky naleznete pod logem Inkluzivní škola.

Inspirativní čtení přeje META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.