Základní škola

V této části portálu se dozvíte vše, co souvisí s podporou a vzděláváním žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na ZŠ. Dozvíte se zde, jak postupovat při přijetí žáků s OMJ a jak žáky zařazovat do ročníku. Jakým způsobem se může škola připravit na příchod cizince, co dělat první den ve škole žáka s OMJ. Dozvíte se, jakým způsobem zorganizovat výuku češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) pro nově příchozí, jakým způsobem je dál můžete podpořit (plány podpory).

V souvislosti se vzděláváním žáků s OMJ na ZŠ souvisí další témata v sekci:

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.