Práce s celou třídou

Práce s celou třídou je tradiční způsob práce ve výuce (stále je nejčastější frontální způsob výuky, kdy učitel vysvětluje, demonstruje nebo přednáší a žáci poslouchají), který ne vždy odpovídá na potřeby žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Přesto lze i práci s celou třídou naplánovat tak, že bude efektivně využívat přítomnost asistenta pedagoga a tím odpovídat na potřeby žáků s OMJ.
Zatím se velmi často setkáváme s tím, že učitelé využívají asistenta pedagoga jako někoho, kdo sedí vedle „svého“ žáka a improvizací se snaží vysvětlit žákovi látku, zapojit ho do dění nebo pomáhají zvládnout úkoly, na kterých pracuje celá třída. To ovšem není příliš efektivní a přítomnost asistenta pak může působit až rušivě pro ostatní žáky i učitele samotného. Navíc to může dítě "stigmatizovat" - zvlášť starší žáci to vnímají negativně. Proto, pokud chceme používat "tradiční výuku", je dobré přítomnost asistenta pedagoga využít jinak. Zde je pár tipů.

1. Jeden učí, druhý podporuje

Podpůrné učení – učitel učí celou třídu, zadává úkoly, kontroluje třídu, zatímco asistent pomáhá cílové skupině (např. žákům s odlišným mateřským jazykem) se zapojením do aktivit v hodině, zaznamenává, co učitel říká na tabuli, jasně formuluje instrukce, kontroluje přepisování žáků do sešitu atp.
Tomu předchází společné plánování, které zajistí, aby obsah výuky byl přístupný i žákům s OMJ, asistent může před hodinou vytvářet podpůrné nástroje (odlišné pracovní listy, upravená cvičení, obrázky k nové slovní zásobě), které podpoří žáky s OMJ během výuky. Výuka v sobě zahrnuje společnou část i individuální práci žáků na tématu.

Kdy používat:

 • když hodina obsahuje aktivity, ve kterých žáci potřebují podporu, dodatečné vysvětlení zadání, pomůcky navíc
 • když je potřeba ke zvládnutí výuky pomocný pracovní list, se kterým žáci pracují s asistentem

Ukázka aplikace

 • procvičování shody přísudku s podmětem: pro žáky s OMJ asistent věty upraví tak, aby jim rozuměli, a pomáhá jim s doplňováním

2. Jeden učí, druhý pozoruje

Učitel učí, zatímco asistent cíleně sleduje žáky. Díky tomu je možné lépe poznat potřeby žáků, ohodnotit jejich výkon a tyto informace použít k dalšímu plánování výuky. Pozorování by mělo být záměrné, nejen náhodná kontrola aktivity žáků.

Kdy používat:

 • v nových výukových situacích
 • když učitel potřebuje detailně posoudit schopnosti či slabá místa konkrétních žáků
 • při kontrole pokroku konkrétního žáka
 • při potřebě porovnání konkrétního žáka se zbytkem třídy

Ukázka aplikace
Asistent posuzuje:

 • který žák začíná rozhovor při skupinové práci?
 • který žák začíná/nezačíná s prací na úkolu?
 • co je příčinou roztěkaného chování/agrese u XY?
 • co dělá XY, když nerozumí zadání úkolu?

3. Jeden učí, druhý „se nechává unášet“ (drift)

Jedná se o rozšíření výše uvedeného; učitel učí, zatímco asistent chodí po třídě nebo sedí u konkrétního žáka, pomáhá žákům, monitoruje chování, opravuje úkoly. Tento způsob spolupráce nevyžaduje příliš času na společnou přípravu, klade nízké požadavky na změnu výuky, a proto je ve většině případů nejpoužívanější. Ve srovnání s podpůrným učením je méně efektivní, protože ne vždy se podaří žáky takto improvizovaně do příslušného úkolu zapojit.

Kdy používat:

 • v nových situacích – aby se učitel a asistent lépe poznali
 • v hodinách zjišťujících porozumění/pokroky, kdy žáky potřebujeme víc monitorovat

Ukázka aplikace
Asistent zjišťuje:

 • umí všichni dělat poznámky ke slovním úlohám tak, jak jsme je to učili?“
 • umí násobilku 5?

4. Oba učí

Situace, kdy oba společně učí, klade nejvyšší nároky na společné plánování a na společně sdílené učební styly. Učitel i asistent si musí dokonale „sednout“. Pokud se to ovšem podaří, je výuka téměř dokonalá. Jedná se tedy o týmové učení, kdy asistent a učitel si společně naplánují hodinu a pak ji i společně učí. Výuka má podobu konverzace učitele s asistentem (tzv. výuková konverzace), učitel s asistentem se při výuce, zadávání instrukcí apod. doplňují, jeden může přeformulovávat, dovysvětlovat či demonstrovat třídě to, co druhý říká.

Kdy používat:

 • v hodinách, jejichž téma je pro výukovou konverzaci vhodné
 • když cílem výuky je demonstrovat nějaký typ interakce

Ukázka aplikace:

 • v Př/Fy - jeden vysvětluje experiment, zatímco druhý ho demonstruje
 • v jazycích, OV apod.– učitel a asistent předvádějí scénky, část div. hry apod.
 • v Mat, kde jsou zřejmé kroky – jeden vysvětluje, zatímco druhý dělá u tabule aktivitu „myslím nahlas“

Pozn. – pokud asistent sedí s žákem a podporuje ho při výuce, může tento způsob rušit při výuce velké skupiny

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.