Máte zájem o náš newsletter?

Přihlaste se prostřednictvím formuláře k odběru tematických newsletterů. Prohlédněte si jejich archiv.

KIKUS

Koncept projektu KIKUS nabízí jednoduchý, v praxi ověřený a efektivní model podpory dětí při osvojování si němčiny jako cizího jazyka a současně i jejich mateřského jazyka. Je založen na kombinaci tří postupů:

  1. Zacílená jazyková podpora v malých skupinách – v malé skupině (max. 8 dětí) absolvují děti ve školním roce přímo ve školce jazykový kurz, který se skládá z 28 lekcí ( 1 x za týden 60 minut). Kurz probíhá pro děti s OMJ v oddělené místnosti. Pracuje se s tématy blízkými dětskému světu (např. rodina, oblečení, jídlo atd.), která jsou zpracována pomocí metod učení hrou. Slovní zásoba, gramatika a jazykově-sociální dovednosti jsou zprostředkovány úměrně dětskému věku.

  2. Fixování naučeného při běžných aktivitách v mateřské škole - mateřská škola je nejdůležitější partner při podpoře jazykového vyučování. Témata, která se probírají v kurzu, jsou pravidelně probírána i při běžné práci. Tak se může ve všedním dni upevňovat to, co se děti učily v kurzu – a naopak. Jeden z pedagogických zaměstnanců ZŠ je na kurzu pravidelně přítomen a v případě zájmu i dále v tomto oboru vzděláván. Tak může – při adekvátním personální pokrytí – po ukončení programu dalšího vzdělávání převzít zodpovědnost za jazykové vzdělávání v dané MŠ.

  3. Podpora mateřského jazyka za pomoci rodiny- rodiče jsou podporováni v tom, aby mluvili na dítě jejich mateřským jazykem, nikoliv německy. Němčina je pro ně většinou jazyk, který sami ještě dostatečně neovládají, nejsou si v něm jisti, a proto by pro své děti nefungovali jako dobrý jazykový vzor. Naopak fungují přirozeně jako "učitelé" mateřského jazyka. Děti si tak paralelně rozvíjí oba jazyky. To posiluje jejich sebedůvěru – a jejich jazykové kompetence v obou jazycích. Žádný z jazyků není upřednostňován, jen je velmi přirozeně vázán na prostředí, ve kterém se používá. Dvojjazyčnost se tedy stává nikoliv problémem, ale něčím, co tyto děti obohacuje. Dosavadní zkušenosti ukazují, že rodiče skvěle spolupracují, pokud vnímají, že jejich mateřský jazyk je posuzován rovnocenně s jazykem vyučovacím.

Součástí metodiky KIKUS jsou i ilustrované pracovní listy, které děti kromě práce v MŠ vyplňují i doma za podpory rodičů. Více se o metodě KIKUS dozvíte vpravo v dobré praxi nebo na http://www.zkm-muenchen.de.

Novinka! META, o.p.s. v rámci projektu ERASMUS + ve spolupráci s ZKM, Marginalem (Slovensko) a partnerskými MŠ přeložila metodiku KIKUS do češtiny a slovenštiny. Najdete ve studijních materiálech vpravo. Zároveň jsme přeložili i texty k pracovním listům a kartičkám. Najdete je také vpravo ve studijních materiálech. V současné chvíli (školní roky 2016/17 a 2017/18) ověřujeme metodu KIKUS ve dvou pražských MŠ. Pokud vás to zajímá, obraťte se na info@meta-ops.cz.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

field_vote: 
Zatím nehodnoceno

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo občanského sdružení META, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika