Máte zájem o náš newsletter?

Přihlaste se prostřednictvím formuláře k odběru tematických newsletterů. Prohlédněte si jejich archiv.

Principy práce s žákem s OMJ

Dříve než přistoupíme k výčtu principů a jejich následnému konkretizování, znovu zmíníme základní předpoklad námi představovaného přístupu. Tím je, že každý učitel jakéhokoliv předmětu je zodpovědný nejen za výuku obsahu daného předmětu, ale i za rozvoj jazyka, který se k tomuto předmětu váže.
Druhý, neméně důležitý předpoklad je, že žáci s OMJ jsou schopni pochopit většinu námi představované látky (obsahu) a zvládnou většinu úkolů, potřebují ale specifickou formu podpory. V zahraničí nazývají tuto podporu scaffolding, doslova lešení. Tak jako by se většina budov nepostavila bez lešení, ani vědomosti se nebudují bez určité podpory. Znamená to, že dovednosti, znalosti a rozvoj jazyka musíme cíleně podporovat.

Abychom při výuce poskytovali potřebnou podporu a tím odpovídali i na potřeby žáků s OMJ, vycházíme z pěti základních principů:

  1. propojujeme výuku obsahu a jazyka
  2. aktivujeme předchozí zkušenosti a znalosti žáků
  3. využíváme grafických vizualizací obsahu
  4. vytváříme prostor pro komunikaci
  5. prostor pro aktivní produkci jazykových dovedností

Dále dodržujeme ještě tyto principy:

  • jsme srozumitelní - žák rozumí zadání našich úkolů, úkolu samotnému i našemu výkladu
  • používáme jednoduché příklady - všechno vysvětlujeme na jednoduchém příkladu, kterému žák porozumí. Žák totiž musí porozumět obsahu, aby pochopil princip. Tzn. že pokud například vysvětluji skloňování přídavných jmen, používám známá, jednoduchá slova (např. červená tužka) raději než např. smělý jinoch.
  • kontrolujeme pravidelně pokroky žáka – zavádíme žákovská portfolia, vedeme záznamové archy,...
  • učíme pro život - to znamená, co žáci skutečně pro svůj život potřebují, v současné situaci, za současných podmínek? (např. zvážíme, zda žák momentálně potřebuje naučit druhy vedlejších vět, nebo spíše využije nejpoužívanější spojky)
  • zohledňujeme, co je v momentálních možnostech žáka - co je schopen se v současné chvíli naučit? Vycházíme z Vygotského zóny proximálního vývoje a ctíme princip méně je někdy více.

Na následujících stránkách si konkrétně přiblížíme těchto pět základních principů, které jsou využitelné ve všech vyučovacích předmětech. Na konci této části se navíc budeme věnovat přístupu k předmětu český jazyk a literatura, který má určitá vlastní specifika.

Texty o principech práce pro žáky s OMJ vychází ze zkušeností pracovnic META, o.p.s. Kristýny Titěrové a Petry Vávrové, které získaly při poradenství a asistenci pedagogům vzdělávajícím žáky s OMJ. Velký díl inspirace pochází od zahraničních autorů, např. P. Gibbons, J. Cummins, B. A. Mohan. a autorů SIOP modelu.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

field_vote: 
Vaše hodnocení: Žádné Average: 3 (1 vote)

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo občanského sdružení META, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika