Máte zájem o náš newsletter?

Přihlaste se prostřednictvím formuláře k odběru tematických newsletterů. Prohlédněte si jejich archiv.

Metodické materiály a odborná literatura

O češtině jako cizím/druhém jazyku

DOLEŽÍ, L. a kol. Začínáme učit češtinu pro děti-cizince (předškolní věk). AUČCJ, 2014.

DOLEŽÍ, L. a kol. Začínáme učit češtinu pro děti-cizince (mladší školní věk). AUČCJ, 2013.

DOLEŽÍ, L. a kol. Začínáme učit češtinu pro náctileté cizince. AUČCJ, 2017.

GARLIN, E.: Metoda KIKUS Čeština jako cizí jazyk – čeština jako druhý jazyk. META, o.p.s., 2016.

GJUROVÁ, N. Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky: metodika pro učitele. Portál, 2011.

HÁDKOVÁ, M.; LÍNEK, J.; VLASÁKOVÁ, K. Čeština jako cizí jazyk – – Úroveň A1. Praha: MŠMT, 2005.

HOLUB, J. a kol. Čeština jako cizí jazyk – Úroveň B2, Praha: MŠMT, 2005.

HRDLIČKA, M. Cizí jazyk čeština. Praha: ISV, 2002.

HRDLIČKA, M. Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka. K prezentaci gramatiky českého jazyka v učebnicích češtiny pro cizince. Praha: Karolinum, 2009.

HRDLIČKA, M. Kapitoly o češtině jako cizím jazyku. Plzeň: ZČU, 2010.

HRDLIČKA, M.; SLEZÁKOVÁ, M. a kol. Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince -- příručka. Praha: Centrum pro integraci cizinců, AUČCJ, Člověk v tísni, 2007.

HRONOVÁ, K. Čeština jako cizí jazyk. Vstupní kurs a základní gramatika. Praha: Didakta Praha, 2009.

Kolektiv autorů META, o.p.s.: Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách. META, o.p.s., 2011.

LINHARTOVÁ, T.; STRALCZYNSKÁ LOUDOVÁ, B. Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách. META, o.p.s., 2014, 2015.

MAŠÍN, J. Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka. FF UK, 2015.

Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1). Praha: VÚP. K dispozici na www.cestina-pro-cizince.cz.

Sborníky Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ). Praha 2003 - 2015.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyuču­jeme a jak v jazycích hodnotíme. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002.

ŠÁRA, M. a kol. Prahová úroveň – čeština jako cizí jazyk. Strasbourg: Council of Europe, 2001.

ŠEBESTA, K. Druhý a cizí jazyk - Osvojování a vyučování. FF UK, 2014.

ŠINDELÁŘOVÁ, J. Socio-kulturní zázemí žáků a studentů-imigrantů přicháze­jících ze zemí s odlišnou kulturou: (příručka pro učitele o vzdálených zemích, z nichž tito žáci a studenti přicházejí). Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2005.

ŠKODOVÁ, S.; ŠTINDLOVÁ, B. Modifikace principů přímé metody pro potřeby výuky gramatiky češtiny jako cizího jazyka. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2006-2007. Praha: Akropolis, 2007.

ŠKODOVÁ, S. Domino. Český jazyk pro malé cizince 1, 2 – METODIKA. Wolters Kluwer ČR, a. s. 2010, 2012.

ŠKODOVÁ, S. Kapitoly z lingvodidaktiky češtiny jako cizího jazyka. Liberec: TUL, 2012.

O češtině a o výuce češtiny

Čechová, M., Styblík, Vl. Čeština a její vyučování. Praha: SPN, 1998.

Čermák, F. Jazyk a jazykověda. Praha, Karolinum, 2001. (3. vyd.).

ČERNÝ, Jiří. Úvod do studia jazyka. 1. vyd. Olomouc: Rubiko, 1998.

Hrbáček, J. Úvod do studia českého jazyka. Praha: Karolinum, 1994. (2. vyd.).

PALKOVÁ, Zdena Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum, 1997

POKORNÁ, Jaroslava; VRÁNOVÁ, Milena. Přehled české výslovnosti. Praha: Portál, 2007.

ŠEBESTA, Karel. Od jazyka ke komunikaci. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

field_vote: 
Zatím nehodnoceno

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo občanského sdružení META, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika