Pokračování příručky Interkulturní vzdělávání. Poskytuje ucelený vhled do problematiky interkulturního vzdělávání, věnuje se tématům jako je gender, česko-německé vztahy nebo subkultura. Kromě informací pro učitele zde naleznete praktické aktivity pro práci s žáky.
Příručka poskytuje ucelený vhled do problematiky interkulturního vzdělávání, věnuje se způsobům, jak realizovat principy, metody i informační obsahy v podmínkách středního školství. Kromě informací pro učitele zde naleznete praktické aktivity pro práci s žáky.
O češtině jako cizím/druhém jazyku DOLEŽÍ, L. a kol. Začínáme učit češtinu pro děti-cizince (předškolní věk). AUČCJ, 2014. DOLEŽÍ, L. a kol. Začínáme učit češtinu pro děti-cizince (mladší školní věk). AUČCJ, 2013. DOLEŽÍ, L. a kol. Začínáme učit češtinu pro náctileté cizince. AUČCJ, 2017....

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.