PL Města a jejich význam vznikl v rámci pracovní skupiny Dějepis. Je určený především mírně pokročilým.
Pracovní list využitelný při začlenění žáka s OMJ do výuky.
Pracovní list použitelný pro práci s žáky s OMJ ve výuce.
Modul Česká republika na dlani je součástí vzdělávacích modulů, vytvořených v rámci projektu Vzdělávání dětí cizinců v Ústeckém kraji. Učitel či lektor může využívat i dalších pracovních sešitů modulů projektu. Modul č. 1 Aplikace spisovného jazyka je zaměřen na seznámení se se základními pravidly...
Pracovní list vznikl v rámci pracovní skupiny Dějepis pro žáky s OMJ. Obsahuje zjednodušený text a následné aktivity i s obrazovou přílohou. Cvičení a práci s pracovním listem mohou učitelé přizpůsobit jazykovým možnostem konkrétního žáka.
Tento dokument obsahuje zjednodušený text, který by měl nahradit složitější text v učebnici. Slouží jako ukázka, jak je možné texty přizpůsobovat žákům s OMJ. Vznikl v rámci pracovní skupiny na Dějepis. Text je vhodný spíše pro pokročilejší žáky.
Tento pracovní list vznikl v rámci pracovní skupiny Dějepis. Je určen pokročilejším žákům.
Ke stažení je zde kompletní výukový materiál o problematice islámu, využitelný pro všechny žáky, včetně žáků s OMJ. Součástí je výkladový list, který může mít k dispozici žák s OMJ (nebo všichni žáci) a který slouží zároveň jako zápis. K dispozici je také zjednodušený text a PL, který slouží k...
PL Románský sloh vznikl v rámci pracovní skupiny Dějepis. Je určený mírně pokročilým žákům.
Cílem PL je naučit se pracovat s velkými čísly a základními dějepisnými pojmy jako je letopočet a století. Zároveň si žák osvojí řadové číslovky.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.